O nama

NAŠ STRUČNI TIM

Naš stručni tim

mirsad 

Mirsad Bećirović, predsjednik Sportsko Rekrativnog Centra Labrador
Rođen 29.08.1974. u Karlovcu.

Slijepa osoba, marketing i finacijski menager, volonter, umirovljenik.
Hrvatska Olimpijska Akademija (2011.g.) voditelj sportsko rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom, voditelj hapkidoa za osobe s invaliditetom Hrvatskog Hapkido Saveza.

 PRIZNANJA

Nositelj priznanja Predsjednika RH, odlikovan Ordenom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski za humanitarni rad, djelovanje i promicanje duhovnih i moralnih vrednota.

Medalja Gradonačelnika Grada Karlovca u 2009. godini za poseban doprinos građanima i promociju Grada Karlovca.

Javno priznanje Karlovačke županije 2013. za poseban doprinos integraciji slijepih osoba i osoba s invaliditetom te promociju Karlovačke županije na Međunarodnoj razini.

Priznanje Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije za poseban doprinos integraciji djece i mladih u redovan sustav školovanja.

Priznanje SOIH-a Zajednice Saveza Osoba s invaliditetom Hrvatske 2011. g. koja okuplja 13 Saveza i preko 200 Udruga osoba s invaliditetom

Priznanje Svjetske sportske misije 2011. godine za promociju sporta

SPORTSKI REZULTATI I DJELOVANJE

Poznat široj javnosti kao slijepih samuraj (majstor juda 1.DAN, taekwondoa 4.DAN i hapkidoa 1.DAN). Prvi hrvatski reprezentativac u judu za slijepe, jedina slijepa osoba nosioc crnog pojasa 4. DAN u taekwondou, trostruki državni prvak u para taekwodno tehničkim formama, predstavljao Hrvatsku na svjetskom karate prvenstvu u Parizu 2011. g. s trenerom Dariom Kečom. Kategoriziran prema IBSA (International Blind Sports Assocciation) u judu  B1 kategorija. U karateu se natječe u kategorij PP3, u taekwodnou se natječe u konkurenciji s videćim osobama u kategoriji MA-3 te u parapoomsama u kategoriji P-10.

Osobno je zaslužan za razvoj juda za slijepe u RH, osnivač je prvoj Judo Kluba slijepih Labrador danas poznatog pod nazivom Sportsko Rekretivni Centar Labrador, za pokretanje para taekwodno tehničkih formi, karatea za slijepe osobe i ulazak u karate reprezentaciju reprezentaciju juda za slijepe te za razvoj hapkidoa.

–      Osvojena prva povijesna medalja bronca  u judu za slijepe na međnarodnom najtecanju u judu za slijepe u Villniusu i Litvi 2013. godine u pratnji svog judo trenera Tadije Orlovića.

–      Nastupio kao jedini hrvatski judo za slijepe reprezentativac na Europskom Prvenstvu u judu za slijepe 2011. U Engleskoj, na EP u 2013. Mađarskoj kao i na Svjetskom Kupu u Portugalu 2015.godine.

–      Zaslužan za motivaciju i uključenje niza djece i mladih te  osoba s invaliditeom u sustav treninga kao taekwondoa, juda i karatea potičući djecu i mlade sportskim demonstracijama po školama Karlovačke Županije.

–      Zaslužan za uvođenje sportske asistencije kao inovativne usluge, provodio je ljetne i zimske sportke Kampove za djecu i mlade kao i za osobe s invaliditetom u cilju motiviranja i uključivanja što većeg broja djece i mladih u sport.

–      Trostruki državni prvak u parapoomsama, taekwondo tehničkim formama i promotor borilačkog sporta te Grada Karlovca, Karlovačke Županije i Republike Hrvatske kroz svoje sportske uspjehe.

–      Prva slijepa osoba u RH koja izvodi 15 taekwodno tehničkih formi i koja je izlazila na službena i javna polaganja za crni pojas pred hrvatskim i korejskim majstorima ove borilačke vještine.

–      Prva slijepa osoba nositelj crnog pojasa u hapkidou.

Primarni cilj kroz svoje djelovanje u sportu je svojim primjerom osobe s stopostotnim invaliditetom,  oštećenjem vida, motivirati građane, zajednicu, a posebice djecu i mlade za bavljenje sportsko rekreativnom aktivnošću, kroz provođenje ljetnih i zimskih sportskih kampova za djecu, mlade i osobe s invaliditetom, edukacije, prezentacije i demonstracije borilačkih te drugih sportova, poput kuglanja i elektroničkog pikada za osobe s oštećenjem vida, uključivanja u jiujitsu treninge osoba s invaliditetom, pokretanja prve planinarske i ekspedicinističke škole za slijepe i slabovidne osobe, razvoj novih sportova za osobe s invaliditetom, poticanje suraddnje među sportskim klubovima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

  • Jedan je od začetnika Prve planinarske škole za slijepe i slabovidne osobe, a potom i Prve ekspedicinističke škole za slijepe i slabovidne osobe koja je provedena u suradnji sa Mladenom Kukom i „CEIK Braća Seljan“ kroz koju su prvi puta osobe s oštećenjem vida iskušale osvajanje planinskih vrhova, okušale se u speleologiji, ronjenju s bocama, nordijskom hodanju, streličarstvu, školu je završilo 12 osoba s oštećenjem vida.
  • Zaslužan za primanje Sportsko Rekreativnog Centra Labrador u Hrvatski Hapkido Savez.
  • Zaslužan za promociju hrvatskog sporta kroz sportske rezultate i uspjehe na sportskim borilištima diljem zemlje i svijeta, za probijanje granica mogućeg te posebice za promociju Grada Karlovca, Karlovačke Županije i Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu putem javnih medija, tiskovina, radija i televizija te društvenih mreža.

 

romija

Romija Radočaj Naglić, mag.nov.
Jedan od osnivača ,SRC Labrador, rođena 1979. godine. Tajnik kluba, nositelj crnog pojasa u judu 1.DAN, voditelj sportsko rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom (HOA 2011.)

Od 2008. g koordinator i stručni voditelj Udruge slijepih USKA – izrada projekata i priprema projektne dokumentacije za natječaje domaćih i stranih donatora, državne uprave te lokalne uprave i samouprave, administrativni poslovi, vođenje poslovanja udruge, koordinacija suradnika na projektima, provedba projekata, korespodencija sa donatorima, tvrtkama, gradskim i županijskim institucijama kao i s tijelima državne uprave, urednik službenih web stranica USKA-e i Judo Kluba Labrador, odnosi s javnošću, priprema press konferencija, promocija, demonstracija, voditelj niza uspješno provedenih projekata te urednik svih publikacija USKA-e i SRC Labrador. Sportske demonstracije i natjecanja, sportska asistencija.

– član Judo Kluba Karlovac
– član Taekwodno Kluba Karlovac
– osnivač prvog Judo Kluba slijepih Labrador u Republici Hrvatskoj

 

Sportom za ljepšu budućnost