Početna

       

 SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR “LABRADOR”

PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

Članak  7.

Udruga  je  osnovan  u  cilju  promicanja,  razvitka  i  unapređenja sporta i rekreacije osoba s invaliditetom, slijepih osoba, opće populacije svih dobnih skupina u lokalnoj zajednici, Gradu Karlovcu, Karlovačkoj županiji,  Republici Hrvatskoj, te na međunarodnoj i svjetskoj razini. Područje djelovanja sukladno ciljevima je: sport, sportska rekreacija, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi.

Udruga se može udruživati u sportske organizacije na lokalnoj, gradskoj, županijskoj, regionalnoj, nacionalnoj, međunarodnoj i svjetskoj  razini.

Članak 8.

Djelatnosti udruge jesu:

  1. planiranje rada i razvitka sporta i rekreacije, borilačkih sportova, juda, karatea taekwondoa i ostalih oblika sportsko rekreativnih aktivnosti.
  2. organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;
  3. poduka i trening djece, mladeži i odraslih
  4. pripremanje svojih članova za sudjelovanje na lokalnim, gradskim, županijskim, državnim, nacionalnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima
  5. upravljanje sportskim objektima i terenima kojih je udruga vlasnik ili korisnik; u skladu sa Zakonom o sportu.
  6. poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
  7. skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova udruge;
  8. ukupnom aktivnosti udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.
  9. uključivanje, motiviranje djece i mladeži u sportsko rekreativne aktivnosti
  10. promocija sportsko rekreativnih aktivnosti putem sredstava javnog priopćavanja, tiskanim publikacijama, multimedijskim sadržajima, mrežnim stranica, društvenim mrežama, demonstracijama.

Treninzi se odvijaju u Domu OSRH Zrinski u Karlovcu pod vodstvom voditelja sportsko rekreativnih aktivnosti Romije Radočaj  Naglić, te u Akademiji borilačkih sportova Excalibur pod vodstom poznatog kondicijskog trenera Maria Tomca.

Sportsko Rekreativni Centar Labrador član je Hrvatskog Športskog Saveza slijepih i Hrvatskog Saveza tradicionalnog Hapkidoa.

 

Sportom za ljepšu budućnost